УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Същност

Този онлайн магазин е интернет сайт с информационна и търговска насоченост. Той е собственост на фирма “Мюзикшоп” ЕООД, която е подразделение на "Империя АВ" ЕООД". Целите му са:

 • да предостави възможност на своите потребители да закупят чрез онлайн поръчка търсените от тях продукти модерно, бързо и лесно;
 • да улесни изборът им чрез професионален, систематизиран пазарен анализ и оптимизиране на предлаганите продукти в контекста на съотношението цена / качество за всеки един от тях;
 • да реализира услуга по покупко-продажба, гаранционно и следгаранционно обслужване с най-високо качество.

Цени и доставка

Цените на всички продукти в онлайн магазина са крайни, без ДДС, в български лева, за един брой, освен ако не е указано друго.

Всички обявени или специално коригирани цени включват безплатна доставка в цялата страна до най-близкия за клиента офис на избрана от “Мюзикшоп” куриерска фирма. “Мюзикшоп” се ангажира да сключва договори за доставки на поръчки само с фирми, утвърдени на пазара на куриерски услуги. Това свежда до минимум възможността за поява на скрити и явни дефекти при доставката на продуктите от този онлайн магазин.

Възможността за доставка на поръчка до адрес е коментирана в раздел Инструкции за ползване

По идея, всички продукти обявени за продажба в онлайн магазина са налични и срокът им за изпращане към клиента трябва да бъде не-повече от 3 работни дни. Срокът на доставка варира в зависимост от зонирането на територията на страната, предвидено в условията на доставчика на куриерската услуга. Отчитането на срока за изпращане започва:

 • от датата на получаване на поръчката, ако в нея е заложено плащане при доставката. Поръчки, получени след 14:00 часа се считат за получени на следващия работен ден;
 • от датата на получаване на превода, ако в поръчката е заложено плащане по банков път. Преводи, получени след 14:00 часа се считат за получени на следващия работен ден.

Гаранционен срок и техническо обслужване

Всички продукти в този онлайн магазин са нови (не са използвани или рециклирани), подлежат на гаранцинно обслужване и се доставят от европейски производители с които “Мюзикшоп” има договор за дистрибуция, гаранционен и следгаранционен сервиз. Гаранционният срок е указан на страниците на онлайн магазина в описанието на всеки един продукт. Неговата специфика определя и условията за ползване на гаранцията, които са дефинирани в гранционната карта, като неразривна част от всяка доставка.

Инструкции за ползване

Регистрирането в онлайн магазина е препоръчително, но не е задължително.

След въвеждането на количество и натискане на бутон “Добави в количката” за всеки от желаните продукти, те влизат във виртулна количка за пазаруване. Нейното съдържание може да бъде разглеждано и редактирано (промяна на количеството на продукта в количката и изтриване на продукт от количката) и след това. Бутонът също отваря страница с полета, които задължително трябва да бъдат попълнени и потвърдени – и-мейл адрес, име, фамилия, град, телефон и офис на куриерска фирма. На същата страница избирате и потвърждавате начин на плащане - при доставка, с наложен платеж на представител на куриерската фирма, която доставя поръчката, като разходите за наложения платеж са за наша сметка или авансово, по банков път или с онлайн плащане. При избор на втората опция потребителят получава и-мейл с банковата сметка, на която да преведе парите. При натискане на бутона “Завърши поръчката” процесът приключва.

Общи условия

С натискане на бутона “Приключване на поръчката”, който се намира на последната от поредицата страници за въвеждане на поръчка, потребителят извършва волеизявление, което го обвързва със силата на договор между него и “Мюзикшоп”, съгласно разпоредбите на Закон за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

При отказ и неплащане на доставка на поръчка от онлайн магазина с наложен платеж, потребителят носи пълна съдебна отговорност съгласно действащите законови разпоредби в Република България.

Потребителите на онлайн магазина се ангажират, че комуникацията по електронен път удовлетворява техните изисквания спрямо закона и я приемат равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

Регистрираните потребители на онлайн магазина се ангажират да не предоставят данните си за достъп до личния си профил (потребителско име и парола) на трети лица.

“Мюзикшоп” се ангажира да не разпространява информация с личните данни на потребители на онлайн магазина извън фирмата и лицата или фирмите, наети да предоставят куриерски услуги по доставка на поръчки.

“Мюзикшоп” може да откаже изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

“Мюзикшоп” не носи отговорност за:

 • възможни пропуски, свързани с информацията, която поддържа в сайта и онлайн магазина;
 • пълнотата, валидността, точността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки;
 • непредвидено изчерпване на складовите наличности;
 • последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт;
 • ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи.

“Мюзикшоп” си запазва правото да извършва промени в условията за ползване без предварително известие.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

“Мюзикшоп” ЕООД (по-долу „ние“ или „нас“) приема сериозно своята отговорност за опазване неприкосновеността на личния живот на потребителите и защитата на всички лични данни, до които има достъп във връзка с дейността си. Лични данни са всяка специфична информация, отнасяща се до Вас, чрез която самоличността Ви може да бъде установена. Например такава информация е истинското Ви име, адрес, телефонен номер, данни за плащане, Вашите пароли за достъп до нашия уебсайт и други подобни. Данни, които не могат да бъдат директно или в комбинация с други данни свързани с истинската Ви самоличност, не се считат за лични данни.

Тази политика за поверителност има за цел да представи по ясен и разбираем начин:

 • Какви лични данни събираме и обработваме за Вас като потребител на наши услуги или когато ползвате нашия уебсайт и онлайн приложения;
 • Как използваме Вашите лични данни;
 • Как и колко дълго съхраняваме Вашите лични данни;
 • На кого разкриваме Ваши лични данни;
 • Какви са Вашите права като субект на лични данни и как можете да ги упражните;

Настоящата Политика за защита на лични данни се прилага за Вашите лични данни, когато посещавате www.musicshop.bg или използвате нашите услуги, но няма приложение когато Вие ползвате други сайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме.

"Мюзикшоп” ЕООД събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в България и Европейския съюз. За целта, за администартор на лични данни е опълномощен Галин Алексиев.

Личните данни са данни, чрез които едно физическо лице може да бъде идентифицирано. Всеки път, когато се свързвате с нас или посещавате нашия уебсайт, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можете да използвате нашите услуги, ние трябва да съберем и обработим Ваши лични данни. “Мюзикшоп” ЕООД добросъвестно и целенасочено работи, за да сведе до минимум данните, които обработва, и да ги защити максимално.

Ние събираме и обработваме следните лични данни:

 • Когато сме получили Ваше запитване чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете;
 • Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уебсървъри записват и съхраняват временно за целите на сигурността уеб страниците, които посещавате на нашия сайт, датата и продължителността на посещението, данните за идентифициране на вида на използвания браузър, както и уеб сайта, чрез който сте се свързали с нашия сайт;
 • Данни за получателя на пратка: име, мобилен телефон за контакт, адрес на получаване на пратка, адрес на електронна поща. Тези данни са ни необходими, за да извършим заявената услуга, да съставим необходимите документи, свързани с движението на пратките, да се свържем с Вас във всеки един момент, ако това е необходимо за успешното, качествено и навременно изпълнение на поръчките, да отговаряме на Вашите запитвания, да разглеждаме Вашите искания;
 • ЕГН, данни от документ за самоличност, банкова сметка на потребителя или други данни за плащане. Тези данни събираме, когато услугата или приложимият закон изискват точна идентификация на лицето и при заявка за закупуване стока на изплащане;
 • Ползването на определени функционалности на уебсайта ни изискват регистрация или парола за достъп. При регистрацията Вие ни предоставяте Ваши лични данни: имена, телефон, адрес на електронна поща.Тези данни ще бъдат ползвани за целите на изпълнението на Ваши поръчки за в бъдеще.

Ние не предоставяме услуги на малолетни и непълнолетни лица, нито позволяваме лица под 18-годишна възраст да извършват регистрация на нашия уебсайт или да ползват функционалностите му. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от пълнолетно лице, за да използвате нашите услуги.

Пратки, адресирани до малолетни или непълнолетни лица, се връчват на родителите или настойниците им срещу документи, удостоверяващи това им качество: акт за раждане или съдебно решение, като се сверява личната карта на представителя. Ако получим информация, че сме събрали лични данни от/на лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще ги изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме тези данни. Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от/на лице на възраст под 18 години.

“Мюзикшоп” ЕООД не споделя, продава, предоставя или по друг начин разпространява Вашите лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако не се налага за целите на договор между Вас и “Мюзикшоп” ЕООД, или ако не сте дали изрично съгласие за това. В други случаи, данните Ви може да бъдат предоставени на доверени доставчици - счетоводители, юридически и други съветници, във връзка със счетоводната отчетност на дейността ни, задължителния одит на финансовите ни отчети, задълженията ни към националните и ЕС регулатори, правното ни обслужване и упражняване на законовите ни права във връзка с договорните ни отношения с Вас. Всички доставчици на услуги са внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Те извършват обработка на Ваши лични данни само въз основа на нашите изрични указания и инструкции, с дължимата грижа и поверителност, при стриктно спазване на приетата от “Мюзикшоп” ЕООД политика за защита на личните данни.

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. С цел определяне на подходящ период за съхранение, взимаме под внимание количеството, естеството и чувствителността на личните данни, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства. При определяне на срока за съхранение на Вашите лични данни, вземаме под внимание и сроковете, в които може да има необходимост да съхраняваме лични данни, за да изпълним законовите си задължения (напр. за да отговорим на Ваша рекламация, за да защитим правата си в случай на предявяване на иск или за да изпълним законово задължение за съхранение на счетоводна информация за нуждите на данъчен контрол). Когато Ваши лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или технически носител, които могат да бъдат изискани от “Мюзикшоп” ЕООД на законово основание за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни ще бъде 10 години. Ваши лични данни, предоставени при регистрацията Ви на уебсайта на “Мюзикшоп” ЕООД, се съхраняват и обработват за срока на регистрацията, докато не поискате дерегистрация и заличаване на Вашия профил. Ваши лични данни, предоставени във връзка с направена поръчка от “Мюзикшоп” ЕООД, се съхраняват за срока, за който Вие можете да предявите рекламации или други претенции към нас и ние можем да упражним правото си на защита. Ваши лични данни, предоставени чрез някоя от контактните ни форми на уеб сайта на “Мюзикшоп” ЕООД, се съхраняват за срок от 6 месеца с цел сигурност и облекчаване на последваща комуникация с потребителя, ако не е налице основание за прилагане на по-дълъг срок. Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни) ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

“Мюзикшоп” ЕООД е предприело широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Ваши лични данни (тези от тях, които е необходимо) са достъпни само за служители на „Мюзикшоп“ ЕООД, които имат нужда от достъп до тях, за да изпълняват своите задължения, произтичащи от отношенията ни с Вас. Тези лица са обучени как да обработват Вашите лични данни и са се задължили да правят това при стриктно спазване на политиката, стандартите и указанията на “Мюзикшоп” ЕООД по отношение защитата на лични данни.

При определени обстоятелства Вие имате право по закон да:

 • Поискате информация за това дали притежаваме Ваши лични данни, и, ако това е така, какви са тези данни и защо ги притежаваме/използваме;
 • Поискате достъп до Вашите лични данни (познато по принцип като "заявка за достъп до данни"). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от нас Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин;
 • Поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас;
 • Поискате изтриване на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, ако не съществува основателна причина за това да продължим да ги обработваме. Имате също така правото да поискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им (вижте по-долу);
 • Възразите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай че се позоваваме на легитимен интерес (или интересите на трета страна) и нещо във Вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите срещу обработването поради тази причина. Имате също така право да възразите, ако обработваме Вашите лични данни за директни маркетингови цели;
 • Възразите срещу автоматичното вземане на решения, включително профилиране, тоест да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране;
 • Поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата личната информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й;
 • Поискате прехвърляне на личните Ви данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (познато по принцип като право на “преносимост на данните”). Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат;
 • Оттегляне на съгласие. В случаи, в които може да сте дали съгласие за събиране, обработване и прехвърляне на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие относно този конкретен вид обработване. След като получим уведомление, че сте оттеглили Вашето съгласие, ние ще престанем да обработваме Вашата информация за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друга основателна причина да извършваме това по закон.

Ако желаете да упражните някое от тези права, можете да го направите, като отправите искането си до длъжностното лице по защита на личните данни на „Мюзикшоп“ ЕООД. За да имаме възможност да Ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за Вас и да конкретизирате искането си. Няма да е нужно да заплащате такса за достъп до Вашите лични данни (или за да упражните някое от останалите права). Независимо от това обаче моля да имате предвид, че когато исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

 1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
 2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането Ви в рамките на 30 дни от получаване на Вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

Можем да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация (или някое от останалите Ви права). Това е подходяща допълнителна мярка за сигурност, гарантираща, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получават.

Ако смятате, че сме нарушили правата Ви във връзка с Ваши лични данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg. Също така, можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в страната, където е работното Ви място, както и в страна, където смятате, че нарушаваме правата Ви.

Запазваме си правото да променяме нашата Политика за лични данни периодично, като потребителите ще бъдат уведомявани за всяка промяна чрез съобщение на нашия уебсайт.

Уебсайтът използва бисквитки (cookies) с цел помощ при покупка на стоки (за функционирането на т.нар. „Количка“) и за управление показването на настоящето съобщение. В случая не съхраняваме чувствителна информация в бисквитките. За повече подробности, моля посетете Декларация за бисквитките и личните данни.